Historische Vereniging Havelte e.o.

De Historische vereniging Havelte e.o. heeft onder andere als doel:
Het bevorderen van de studie van de kennis over de geschiedenis en cultuurhistorie van Havelte e.o. en het verbreiden daarvan, in de ruimste zin van het woord.
Zij biedt daartoe gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalperiodiek “Onsen Spiker”.

Het instellen van een ontmoetingsruimte voor hen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis en streekcultuur van Havelte e.o.

Het verzamelen en bewaren van op Havelte e.o. betrekking hebbende of gevonden oudheidkundige cultuur-historische voorwerpen.

Contactgegevens:

Boskampsbrugweg 2
7971CL Havelte
www.historischevereniginghavelte.nl