In verband met de Covid-19 pandemie zal in 2020 geen weekend Havelte 
Buitengewoon worden georganiseerd.