Dorpsgemeenschap Havelte

Dorpsgemeenschap Havelte zet zich in voor alle inwoners van Havelte

Dorpsgemeenschap Havelte is een vereniging die zich inzet voor de belangen van Havelte en haar inwoners. Het bestuur bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers. U kunt ons aanspreken over onderwerpen die spelen in Havelte. Dorpsgemeenschap Havelte heeft regelmatig contact met de gemeente, zorgaanbieders, belangengroepen en verenigingen, waarbij we de belangen van de inwoners van Havelte zo goed mogelijk behartigen. Onze leidraad daarbij is de Dorpsvisie Hart voor Havelte 2012.

Contactgegevens:

Correspondentie-adres:
Parkkamp 37
7971 AL Havelte

[E] info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
[I] dorpsgemeenschaphavelte.nl